top of page

פרשת ויצא

וּלְלָבָן שְׁתֵּי בָנוֹת שֵׁם הַגְּדֹלָה לֵאָה וְשֵׁם הַקְּטַנָּה רָחֵל. מחידושי הדב"ש

ידוע שרחל ולאה היות אחיות תאומות. כמו כן גם בלהה וזלפה היו אחיות תאומות בנות לבן אך מאמא אחרת. יוצא איפא שיעקב לקח לו לנשים ארבע אחיות. האם זו עבירה? מצד אחד הרי עוד לא ניתנה תורה. אך מצד שני אמרו חז"ל שהאבות קיימו את כל התורה כולה. על איזה תורה מדובר?

אומר הזוהר הקדוש שהתורה הייתה קיימת תתקע"ד (974) דורות לפני בריאת העולם ואם נספור מאדם הראשון ועד משה הרי עוד 24 דורות, ביחד 1000 דור כפי שנאמר "זָכַר לְעוֹלָם בְּרִיתוֹ דָּבָר צִוָּה לְאֶלֶף דּוֹר" (תהילים פרק ק"ה).
התורה במקורה היא רוחנית, כדברי הזוהר הקדוש שהקב"ה הסתכל באוריתא וברא עלמא. כמו כן הוא מוסיף ואומר "אורייתא שמא דקודשא בריך הוא הוי ומאן דזכי באורייתא זכי בשמא קדישא" (דקודשא בריך הוא ממש) דהיינו לא רק שהקב"ה הסתכל בתורה וברא את העולם אלא התורה עצמה היא שמותיו של הקב"ה.

כוחו של משה, כדברי רבי אברהם אבולעפיה בספרו "סתרי תורה", היה בכך שיכל לקבל את התורה הרוחנית ולתרגם אותה למושגים גשמיים, בשביל ישראל כדי שיוכלו לקיים אותה. האבות קיימו את התורה בפן הרוחני שבה, ללא צורך באמצעים גשמיים, חיבורם לתורה דהיינו לקב"ה היה פשוט ללא התחשבנויות. הם לא היו זקוקים להסבר שכלי כדי לקיים את רצון השם.

אם כן, יעקב לכאורה ידע שבקחתו אחיות לו לנשים הוא "עובר" ח"ו על דברי תורה, אך הוא הרגיש חייב לעשות זאת כדי להוציא דרך בנותיו של לבן את הנשמות הטהורות שהיו תמונות בקליפה הארמית, שהיא קליפה קשה.

אך כידוע מידת הדין לא מוותרת ואין המטרה מקדשת את האמצעים, על כן ניתן רשות לס"מ להיאבק עימו ולפגוע בו בכף ירכו שהוא על פי הסוד בחינת נצח והוד שלו, שישארו מקולקלים עד הותחל התיקון שלהם על ידי משה ואהרן שגם הם היו בחינת נצח והוד, והושלם התיקון רק על ידי שמואל שהיה כידוע שקול כמשה ואהרן.

index_edited.jpg
bottom of page