top of page

אהבת ישראל

אהבת חינם

נוהגים לומר " כשם שנחרב בית שני בגלל שנאת חינם, כך יבנה הבית השלישי בגלל אהבת חינם"

אם נתבונן היטב בשני המושגים, נראה שהם לא שקולים זה כנגד זה.

המושג "שנאת חינם" מובא כאן לגנאי, האם "אהבת חינם" הוא לשבח?

לדעתי "אהבת חינם" הוא גם מושג לגנאי, שהרי פירושו הוא: למרות שלא מגיע לו אני אוהַב אותו, דהיינו מצאתי את הדברים השליליים שבו ולמרות זאת אני מצווה לאהוב אותו ותו לו, בזה מסתיימת המצווה. לא כך הדבר...

נאמר: "ואהבת לרעך כמוך" לרעך נאמר ולא את רעך, לרמוז לנו שאהבתך כלפי רעך צריכה להיות כפי אהבתך כלפי עצמך, כפי שאתה מוצא תמיד הצדקה למעשיך ומוכן גם לסלוח לעצמך כאשר אתה לא מוצא, כך תפעל כלפי חברך. אל תאהב אותו סתם לחינם, תמצא בו את נקודות הזכות, תשפיע עליו לחזור מדרכיו אם שגה. לאהוב מישהו פירושו לדאוג לו, כפי שאתה תמיד דואג לעצמך דאג כך לחברך, ואם כל אחד ילמד לאהוב דהיינו לדאוג לשני, אזי חסל מריבות, קנאה ותחרות שהרי לא מצאנו אדם שרב או מקנא או מתחרה בעצמו.

 

 

אורך הגלות

כפי שהזכרנו כמה פעמים, הכל ממנו יתברך והכל לטובה. גם חרבן הבית הוא חלק מתהליך שנקבע במחשבתו ית' מבחינת "סוף מעשה במחשבה תחילה". נשאלת השאלה: למה ישראל גלו "רק" 70 שנה אחרי חרבן בית ראשון ואנחנו עדיין בגלות אחרי חרבן בית שני זה למעלה מאלפיים שנה?

תשובה על כך שמעתי מפי הרה"ג הרב דוד שלוש שליט"א. דבריו נאמרים כאן על פי הבנתי והשגתי ואם טעיתי ה' ברחמיו יכפר

 

ידוע שאין הקב"ה מביא מכה על עם ישראל אלא אם כן, הוא מסוגל לעמוד בה, שנאמר: אֱמר אֲלֵיהֶם חַי-אָנִי נְאֻם אֲד'נָי ה', אִם-אֶחְפֹּץ בְּמוֹת הָרָשָׁע, כִּי אִם-בְּשׁוּב רָשָׁע מִדַּרְכּוֹ, וְחָיָה:  שׁוּבוּ שׁוּבוּ מִדַּרְכֵיכֶם הָרָעִים, וְלָמָּה תָמוּתוּ--בֵּית יִשְׂרָאֵל. יחזקאל ל"ג   ונאמר: שובה אלי וגאלתיך ישעיהו מ"ד. הדור, בתקופת בית ראשון, למרות קיומו של הבית, לא היה מספיק חזק ומושרש באמונתו כדי לסבול גלות ארוכה מעבר לשבעים שנה - שנות חייו של האדם. לעומת זאת בתקופת בית שני, קם דור של תורה שבהשפעתו ניתנת אפשרות לעם ישראל לשרוד ויתרה מזאת, להתעלות במעלות התורה למרות העדרו של הבית.

 

במשך הגלות הארוכה הזאת, זוכה עם ישראל להישגים בדביקות ואמונה בה' יתברך, שלא השיג בזמן ששני בתי המקדש היו קיימים. וזה מחזיר אותנו לאמונה הבסיסית שממנו ית' יבוא רק הטוב, וגם שבמה שנראה לנו חושך, אנחנו צריכים למצוא את האור הגדול של הגאולה אליה נזכה במהרה בימינו

אמן ואמן. 

אהבת ישראל
על פי חב"ד

מסע אהבת ישראל

TN_24438_.bmp

שלום ומחלוקת

גלות.jpg

הרמב"ן על הגלות והגאולה

index_edited.jpg
bottom of page