top of page
Rav Ovadia.JPG
שמעיe.PNG
RoshHashana.jpg
roshlogo.jpg

שנה טובה ומתוקה

אנחנו נוהגים בראש השנה לאחל לכל יהודי, שנה טובה ומתוקה. מדוע גם טובה וגם מתוקה? האם המלה טובה אינה כוללת כבר את המלה מתוקה?

 

לפתרון השאלה, עלינו להפנים ולומר שכל מה שקורה לאדם הוא בעצם לטובה שנאמר: "לא יגורך רע". הכול נובע מרצונו יתברך. ובהיותו הטוב והמטיב, גם דברים שנראים לכאורה רעים, הם בעצם לטובתנו.

 

על כן אנחנו מאחלים שהשנה תהיה טובה אבל גם מתוקה.

כלומר, שהשנה תהיה טובה מבחינה אלוקית, אך גם נעימה מבחינה גשמית.

 

שנה טובה ומבורכת

SHANA-TOVA.gif
סימנים.jfif

סדר ליל ראש השנה

סעודות ראש השנה.jfif

סעודות החג

index_edited.jpg
bottom of page