top of page
18141_(185).jpg
Rosh.jpg
18141_(186).jpg
18141_(188).jpg
18141_(187).jpg
18141_(189).jpg
Rosh.jpg
18141_(46).gif
18141_(190).jpg

סדר ליל ראש השנה

הסדר מתחיל לאחר הקידוש וברכת המוציא

 

תמרים

פותחים את התמר, מסירים את גלעין, בודקים, סוגרים מחדש, מברכים:

בורא פרי העץ ואוכלים.

 

לוקחים עוד תמר ואומרים:

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שיתמו אויביך ושונאיך וכל מבקשי רעתינו:

 

אוכלים את התמר השני ואחר כך אומרים:

יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. ברכי נפשי את ה' הללויה:

ובחסדך תצמית אויבי והאבדת כל צוררי נפשי כי אני עבדך

 

 

תפוח בדבש

טובלים את התפוח בדבש ואומרים:

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה:

 

אוכלים ואחר כך אומרים: 

מראשית השנה ועד אחרית השנה:

 

 

כרתי 

Poireau בלועזית, מבושל במי מלח וחתוך לרצועות קטנות

לוקחים חתיכה ואומרים:

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שיתמו אויביך ושונאיך וכל מבקשי רעתינו:

 

אוכלים ואחר כך אומרים:

תרום ידך על צריך וכל אויביך יכרתו:

 

 

סלקא

סלק עלים ירוק מתוך התבשיל שאוכלים בליל ראש השנה

לוקחים קצת בכף ואומרים:

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שיסתלקו אויביך ושונאיך וכל מבקשי רעתינו:

 

אוכלים ואחר כך אומרים:

סורו ממני כל פעלי און. כי שמע ה' קול בכיי:

סורו סורו צאו משם טמא אל תגעו. צאו מתוכה הברו נושאי כלי ה':

 

קרא

פרוסות דלעת מטוגנות בטיבול ביצה עם שום כתוש ופירורי לחם.

אפשר גם לאדות חתיכות דלעת במעט שמן בסיר סגור בתוספת מעט סוכר ומלח.

 

לוקחים חתיכה ואומרים:

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתקרע רוע גזר דיננו. ויקראו לפניך זכיותינו:

 

רוביא

חתיכות תפוח עץ טבולות בדבש ושומשום

 

לוקחים חתיכה ואומרים:

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שירבו זכיותינו ותלבבנו:

 

 

ראש כבש

חתיכות ראש כבש שבתוך התבשיל של ליל ראש השנה

 

לוקחים חתיכה ואומרים:

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שנהיה לראש ולא לזנב. ותזכור לנו אילו של יצחק אבינו עליו השלום. בן אברהם אבינו עליו השלום

 

רימון

גרעיני רימון אדום עם קצת סוכר ומי ורדים (זהאר)

 

לוקחים קצת בכף ואומרים:

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שנהיה מלאים מצות כרימון:

 

 

 

 

index_edited.jpg
bottom of page