top of page

ואל תיטוש תורת אמך

torat imkha.jpg

מהו מנהג

ביהדות, מנהג היא צורת התנהגות שהשתרשה בציבור היהודי.

 

סיבת המנהג יכולה להיות בעלת ערך רעיוני או שנועדה לייצר גבול-סייג להלכות הכתובות בתורה על מנת למנוע מאנשים לחטוא.

 

ההסתכלות ההלכתית על חלק מהמנהגים שהשתרשו בכלל ישראל היא כבעלי תוקף הלכתי ממש כפי שכתוב בגמרא "מנהג דישראל - דינא".

ספרים רבים נכתבו לגלות את מקורם של מנהגים, ורבים מגדולי-ישראל טרחו ליישב ולהבין את טעמם של המנהגים.

 

ישנם מנהגים המאפיינים עדה מסוימת, כאשר בעדה אחרת הם לא נהוגים, כגון חגיגת המימונה אצל יהודי מרוקו. לעומת זאת, ישנם מנהגים מיוחדים לחגים מסוימים הנהוגים אצל כל ישראל, ואין בהם משום הלכה, כגון לבישת תחפושות בפורים, סופגניות בחנוכה וכו'

שמע בני מוסר אביך

torat avikha.jpg

ההלכה קובעת את הדרך אותה אנחנו חייבים לשמור ובה אנחנו צריכים ללכת, אך המנהג קובע איך לנהוג בה. המנהגים, הם שמלווים אותנו בחיי היום יום. הם שמציירים את דמותנו. תינוק יודע שפה כי הוריו מדברים אותה. אין לפסול מנהגו של אחר, אך אין למחוק ולאבד מנהגו שלו עצמו לטובת האחר. חובה על האדם לשמור על מנהג אבותיו כי זה הוא החוט המקשר, בנוסף לשם משפחתו, בין בני אותה משפחה.

 

Antoine Lavoisier כימאי צרפתי מהמאה ה- 18, קרוי אבי הכימיה המודרנית  גרם למהפכה מדעית בזמנו והביא לדחיקתם הצידה של חוקי האלכימיה הישנים. הוא ”גילה” סוד הטבע וקבע את מה שנקרא על  שמו " חוק   Lavoisier" עד היום הזה האומר ש "כלום לא נברא, כלום לא הולך לאיבוד, הכול משתנה." לא ברור אם הוא התכוון בקביעתו זו על המצב של לאחר בריאת עולם או לפני בריאתו.

 

גילוי מהפכני זה היה ידוע לחכמי הקבלה מימים ימימה, ואף לימדו אותנו דבר נפלא והוא, שכל שינוי ו/או יצירה חדשה, נגרמים על ידי  הוספה על המצב הקיים ולא על ידי חיסור או ביטול של המצב הקודם. המנהגים הם יצירה אדירה, לא בריאה חדשה. אנחנו מקבלים אותם במתנה מאבותינו מדור לדור.

 

נכון הוא שעל פי ההלכה, אשתו של אדם חייבת לנהוג על פי מנהגי בעלה ואף מן הראוי שתעשה התרת נדרים על מנהגי בית אביה. אך יש ללמוד ולשלב את מנהגי שני בני הזוג, להוסיף אחד על השני ולא לבטל אחד את השני.

וכעת

  הקליקו על אחת התמונות מטה למעבר לדף המנהגים של שבת או החג המבוקש

9av.jpg
torah.jpg
pessah-3.gif
pourim.jpg
chan-b-8.gif
succot.jpg
yamim noraim.jpg
shabat shalom.jpg
index_edited.jpg
bottom of page