top of page
אלבום תמונות משפחת כוכבי
ויזל יעקב

ויזל יעקב

סבא של אמא של סבא דוד - קבור בהר הזיתים. מאחור אחד מבניו - לא ידוע איזה

שטרן אברהם ברוך

שטרן אברהם ברוך

אבא של סבא דוד

שטרן עדינה

שטרן עדינה

בבה איידל למשפחת ויזל 1889-1944 אמא של סבא דוד, לידה הבת מרים

משפחת שטרן לפני השואה

משפחת שטרן לפני השואה

משפחתו של סבא דוד כוכבי (שטרן) - סבא עומד מאחור ההורים, שני אחים ושתי אחיות ניספו בשואה - יהי זכרם ברוך

דוד כוכבי

דוד כוכבי

סבא דוד עלה ארצה 1938

דוד כוכבי

דוד כוכבי

סבא דוד שירת במלחמת עולם השנייה בבריגדה היהודית 1943

דוד כוכבי

דוד כוכבי

סבא דוד פעיל בעליה הבלתי לגאלית 1945

דוד כוכבי

דוד כוכבי

סבא דוד 1946

דוד כוכבי

דוד כוכבי

סבא דוד 1947

דוד כוכבי

דוד כוכבי

סבא דוד בקק"ל 1949

דוד כוכבי

דוד כוכבי

סבא עם פעילי עליה בשורה השנייה במרכז - הנשיא יצחק בן צבי 1949

דוד כוכבי

דוד כוכבי

סבא דוד במדי צה"ל 1949

דוד כוכבי

דוד כוכבי

סבא דוד איך שהכרתי אותו לראשונה 1973

יוסף אפרים ומלכה פנסטר

יוסף אפרים ומלכה פנסטר

סבים של סבתא מלכה

משפחת פנסטר

משפחת פנסטר

משפחת וינגרטן (כרמי)

משפחת וינגרטן (כרמי)

משפחתה של סבתא מלכה לפני עליתם לארץ 1934 לפנים נקראו אושוסמן על שם הסבתא

מחלה וישראל כרמי

מחלה וישראל כרמי

הורים של סבתא מלכה ישראל כרמי (וינגרטן) 1886-1956 מחלה כרמי לבית פנסטר 1898-1956

מלכה כוכבי

מלכה כוכבי

סבתא מלכה עם ההורים דודה דינה ודוד יחיאל 1935

משפחת כרמי

משפחת כרמי

בקדימה סבא ישראל, סבתא מחלה ודוד יחיאל

מחלה וישראל כרמי

מחלה וישראל כרמי

סבא וסבתא כרמי עם סבתא מלכה ועדינה התינוקת בחתונה של דוד צבי 1952

מחלה וישראל כרמי

מחלה וישראל כרמי

סבא וסבתא כרמי עם סבא דוד סבתא מלכה ועדינה התינוקת בחתונה של דוד צבי 1952

מלכה כוכבי

מלכה כוכבי

סבתא מחלה עם הילדים, דינה יחיאל ומלכה לפני עליתם לארץ 1934

מלכה כוכבי

מלכה כוכבי

סבתא מלכה על החמור עם דודה דינה, דוד יחיאל ומלכה אורלן 1936

מלכה כוכבי

מלכה כוכבי

מלפנים דודה זהבה עם בתה מלכה מאחור סבתא מלכה ודוד יחיאל

Malka_Cohavi_1937

Malka_Cohavi_1937

מלכה כוכבי

מלכה כוכבי

קדימה 1940 בתוך הכיתה

מלכה כוכבי

מלכה כוכבי

בנהלל 1942

מלכה כוכבי

מלכה כוכבי

סבתא מלכה בתמונה שתפורסם בלוח שנה 1942

מלכה כוכבי

מלכה כוכבי

דודה דינה - דוד יחיאל וסבתא מלכה 1942

מלכה כוכבי

מלכה כוכבי

סבתא מלכה דודה דינה ומלכה אורלן 1943

מלכה כוכבי

מלכה כוכבי

סבתא מלכה עם דודה דינה וסבתא רבא מחלה 1944

מלכה כוכבי

מלכה כוכבי

סבתא מלבה לפני הגיוס 1947

מלכה כוכבי

מלכה כוכבי

סבתא מלכה במדי צה"ל 1948

מלכה כוכבי

מלכה כוכבי

הצעדה בתל-אביב 1948

מלכה כוכבי

מלכה כוכבי

בצבא 1948

מלכה כוכבי

מלכה כוכבי

לפני החתונה 1949

מלכה כוכבי

מלכה כוכבי

סבתא מלכה מדריכה חקלאית 1949

הזוג כוכבי

הזוג כוכבי

הזמנה לחתונה 1949 י"ט אלול תש"ט

הזוג כוכבי

הזוג כוכבי

החתונה 1949

הזוג כוכבי

הזוג כוכבי

הזוג היפה 1949

הזוג כוכבי

הזוג כוכבי

הזוג הטרי 1949

הזוג כוכבי

הזוג כוכבי

החתונה 1949 עם דוד צבי, דוד יוסף, דודה פרידה, ודודה מרים

הזוג כוכבי

הזוג כוכבי

החתונה 1949 עם משפחת כרמי

עדינה כוכבי

עדינה כוכבי

עדינה כוכבי עם אבא ואמא 1951

עדינה כוכבי

עדינה כוכבי

סבא וסבתא עם הבת הבכורה 1951

עדינה כוכבי

עדינה כוכבי

עם סבא דוד 1951

צבי שטרן

צבי שטרן

אח של סבא דוד ביום חתונתו 1952

ויזל דוד

ויזל דוד

בן דוד של סבא דוד ביום חתונתו 1955

משפ' כוכבי

משפ' כוכבי

המשפחה גדלה סבא דוד, סבתא מלכה , עדינה ואבי 1955

חתונה של מרים ומנחם

חתונה של מרים ומנחם

הספרדי הראשון במשפחה 1963

מפגש משפחתי

מפגש משפחתי

עם הבן דוד משולם מאמריקה 1965

מסע שורשים

מסע שורשים

ביקור ב-וישו רומניה 1968

מסע שורשים

מסע שורשים

עם השכנים 1968

מסע שורשים

מסע שורשים

סבא דוד ליד הבית בו גרו 1968

משפ' כוכבי

משפ' כוכבי

סבא וסבתא ליד הבית בנתניה 1971

משפ' כוכבי

משפ' כוכבי

סבא הדייג 1973

משפ' כוכבי

משפ' כוכבי

במסגרת עבודתו של סבא דוד בקק"ל 1973

משפ' כוכבי

משפ' כוכבי

רגע רומנטי ברומניה 1973

משפ' כוכבי

משפ' כוכבי

בחזרה מרומניה Home sweet home 1973

משפ' כוכבי

משפ' כוכבי

שימי ידך על ידי סבא וסבתא 1974

משפ' כוכבי

משפ' כוכבי

טיול בחו"ל 1980

משפ' כוכבי

משפ' כוכבי

בצרפת 1980

משפ' כוכבי

משפ' כוכבי

טיול בחו"ל 1980

משפ' כוכבי

משפ' כוכבי

טיול בחו"ל 1980

משפ' כוכבי

משפ' כוכבי

סבא וסבתא בצרפת בגני לוקסמבורג 1980

משפ' כוכבי

משפ' כוכבי

חתונה של אבי ואפרת 1981

משפ' כוכבי

משפ' כוכבי

סבא וסבתא עם שואל ונתנאל אטלי 1982

משפ' כוכבי

משפ' כוכבי

בחתונה של נורברט ומרילו 1985

משפ' כוכבי

משפ' כוכבי

פורים 1986 משפחת אטלי גדלה שמואל, נתנאל, ורדה בידי סבא, דניאל אצל סבתא אמא עדינה באמצע ומיכל בצד מבהילה את כולם

משפ' כוכבי

משפ' כוכבי

פורים עם סבא וסבתא בבית משפחת אטלי 1987

משפ' כוכבי

משפ' כוכבי

סבא וסבתא עם הנכדים ביום ההולדת 70 של סבא 1988

משפ' כוכבי

משפ' כוכבי

הזוג המאושר שוב מטייל 1992

מלה כוכבי

מלה כוכבי

סבתא מלכה עם הנין דוד אזולאי 2004

מלכה כוכבי

מלכה כוכבי

סבתא מלכה מתארחת אצלנו בבית בברטנורא 2007

index_edited.jpg
bottom of page