top of page
אלבום תמונות משפחת אטלי
Shalom Zerbib

סבא שלום אבא של ממה רוז קבור בהר הזיתים 1881 - 1957

Rabi Haim Attali

סבא חיים אבא של פפה שמואל קבור בעין ביידה - אלג'ריה 1857-1933 (Lucien) לידו בנו שלמה

Samuel Attali (Mimi)

פפה שמואל קבור בהר הזיתים 1896 - 1976

Attali Rose

ממה רוז לבית זרביב 1910 - 1983 קבורה בהר הזיתים ליד סבא שמואל

Pepe Shmouel et Meme Rose

פפה שמואל וממה רוז בזמן חתונתם 1946

Mariage de Denise Attali

חתונה של דניז אטלי בתו Lucien של ניתן לראות אותי ואת דוד שלום אטלי עומדים מצד ימין מקדימה מאחור פפה שמואל - שלישית משמאל, ממה רוז

Carte du Combattant

תעודת לוחם פפה שמואל לחם בשתי מלחמות העולם תעודה זו היא העתק תעודת לוחם מזמן מלחמת העולם השנייה 23.12.1940/22.12.1945

Mariage de Norbert Attali

בחתונה של דוד נורברט פפה שמואל, ממה רוז ודוד שלום

La maison a Jerusalem

בבית בירושלים בשיכוני דיסקין פפה שמואל, ממה רוז, דוד נורברט ודוד שלום

La premiere petite fille Karine

מחבקים את הנכדה הראשונה 1973 סבא וסבתא עם הנכדה הראשונה - רק אותה זכה פפה שמואל לחבק מבין כל הנכדים

Le Talith en soie

פפה שמואל 1973 עם הטלית ממשי

Shmouel Attali et Shmouel (Gilbert) Zerbib

"ה- "שמואלים 1973 שמואל אטלי ושמואל זרביב - בעלה של דודה ג'רמאן

A Guivat Mordehai Jerusalem

בבית בגבעת מורדכי 1974 פפה שמואל אהב לשבת ליד החלון ולצפות בהתקדמות הבניה של השכונה החדשה

עם פפה שמואל ומשפחת שמלה

ססיל, פרידה, ארלט ומחור אבי שמלה

Attali Samuel et Rose

פפה שמואל עם ממה רוז 1974 נאמר לי על ידי חבר ערבי נוצרי- נביל שמו, שאפילו אצלם הערבים אין הרבה נשים שכך דואגות לבעליהן

A Kiriat Yovel - Jerusalem

בבית בקרית יובל בירושלים 1975 מאחוריו יושבת אחותו זיירה שהיתה גרה אצלנו כמה שנים

David Cohavi et Shmouel Attali.

שני הסבים 20.5.1975 פפה שמואל וסבא דוד בבית של סבא בנתניה - ביום החתונה שלנו

L'amour eternel

אהבת עולמים דוד נורברט עם סבא וסבתא ביום החתונה שלנו - Le jour de notre mariage 20.5.1975

Le jour de mon mariage

ביום החתונה 20.5.1975 סבא שמואל מברך אחת מהשבע ברכות

Avec Haim Hadjaj

...ועוד בחתונה מאחורי דוד נורברט וממה רוז, יושב חיים חג'ג' - החבר של סבא שמואל, בעל האטליז מבון

Signature de la ketouba devant le grand Rabbin Chlouch

חותמים על הכתובה ממה רוז נראית מבוהלת מהסכום הרשום בכתובה הרב דוד שלוש רבה של נתניה כתב את הכתובה וערך את החופה

La tombe de Pepe Shmouel

מנוחת עולמים פפה שמואל נפטר בג' באייר תשל''ו יהי זכרו ברוך

Voyage a Marseille

טיול במרסיי - 1977 מימין לשמאל - אנני סולטן, בתה נטאלי, ממה רוז ואמא עדינה אטלי. מקדימה קארין הקטנה

Louvres

בלובר בפריס 1977 עם דוד נורברט, אמא וממה רוז

Netanya - Brit de Shmouel

בבית במשה שפירא - נתניה 1980 קצת לפני הברית של שמואל, ממה רוז, מירה (בתה של ארלט), בן דוד שלי ריצ'רד ז"ל ואמו דודה שלי ססיל

Netanya - Brit de Shmouel

כנ"ל - 1980 קצת לפני הברית של שמואל בבית שלנו במשה שפירא ממה רוז, בת דודה שלי איבון וארלט, בתה של דודה שלי ססיל

Pourim a Netanya

פורים בנתניה 1982 ממה רוז בפורים בבית שלנו במשה שפירא, נתניה עם שמואל בן השנתים ואמא בהריון עם נתנאל

Shmouel chez Meme Rose a Paris

בבית ממה רוז בפריס 1982 ממה רוז בביתה בפריס עם שמואל בן השנתים

Chez Meme Rose a Paris

ממה רוז חצי שנה לפני פטירתה בביתה בפריס תמיד בבגדי עבודה מכינה מטעמים. נסענו לבקר אותה עם שמואל ונתנאל שרק נולד, שתכיר את נכדה . יולי 1982

Le dernier chemin vers la vie eternelle

ממה רוז בדרכה למנוחת עולמים - בהר הזיתים ליד פפה שמואל שכה אהבה היא נמצאת בלבנו תמיד ט''ז טבת תשמ''ג יהי זכרה ברוך

bottom of page