top of page
Above the Clouds
1.jpg
ונתני תוקף.jfif

ונתני תוקף

Untitled-1.jpg

כאייל תערוג על אפיקי מים

amnonitshak.jpg

התעררות לתשובה לקראת יום כיפור !

odot_03.jpg

כמעין המתגבר

kol nidrey.JPG

עוד ההיכל פתוח, נוהגים לומר את הפסוקים הבאים, כאשר החזן קורא פסוק והקהל חוזר אחריו:

  

שרוי לנו, מחול לנו, מותר לנו

 

שרוי לנו ולכם, מחול לנו ולכם, מותר לנו ולכם

 

שרוי לנו ולכם ולכל עדת ישראל מחול לנו ולכם ולכל עדת ישראל מותר לנו ולכם ולכל עדת ישראל

 

שרוי לנו ולכם ולכל עדת ישראל מפי בית דין של מטה

מחול לנו ולכם ולכל עדת ישראל מפי בית דין של מטה

מותר לנו ולכם ולכל עדת ישראל מפי בית דין של מטה

 

שרוי לנו ולכם ולכל עדת ישראל מפי בית דין של מטה ומפי בית דין של מעלה

מחול לנו ולכם ולכל עדת ישראל מפי בית דין של מטה ומפי בית דין של מעלה

מותר לנו ולכם ולכל עדת ישראל מפי בית דין של מטה ומפי בית דין של מעלה

 

סלח נא לוון העם הזה כגודל חסדך וכאשר נשאת לעם הזה ממצרים ועד הנה

 

ויאמר ה' סלחתי כדבריך . . . . 

index_edited.jpg
bottom of page